WTC Velzeke
title

club2017Klein

  • seizoenstart

WTC Velzeke Sportief

WTC Velzeke Sportief werd 43 jaar terug gesticht op 1 januari 1974 en had als doel sport en ontspanning te brengen op recreatieve wijze. Er werden statuten en reglementen opgemaakt die nog steeds van toepassing zijn.

Het eerste clublokaal was gevestigd in café “ Lindenhof” ( later café – dancing “De Parasol”).


De eerste clubtrui was groen met witte bedrukking als sponsoring, discount “ De Roover” - VelzekeDe vereniging kende een groot succes en groeide uit tot een maximum ledenaantal van 36 begin de jaren 80.


Eind de jaren tachtig, in 1986 haakte het toenmalig bestuur af, maar andere mensen hielden de club staande met nieuwe sponsors ( Garage Van Lierde – Dranken Pede …)

In 1987 moest worden uitgekeken naar een andere locatie, wegens het niet meer beschikbaar zijn van café - dancing “De Parasol” en vonden onze nieuwe stek in café “De Klok” bij Freddy en Marie Claire op de Korte Munte te Velzeke.

Na enkele jaren van ups en downs kreeg onze vereniging met enkele nieuwe mensen terug betere impulsen. Onder een nieuw dynamisch kernbestuur kende men terug een groei onder tal van vernieuwingen.

In 1995 heeft de club zich aangesloten bij de VBR - Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme. De toemalige sponsors waren ( garage “Van Den Bossche, Dranken Pede , Rubex-Co, café De Klok, Brasserie Gildenhuis, eetcafé Cocoon, café The Joker “) en gaven karakter met hun bedrukking aan onze blauw - gele uitrusting.

Drie jaar later, in 1998 werd gestart met het organiseren van een eigen rally " Jokertocht ". Genaamd naar het café van een van onze sponsors. Het eerste jaar konden we slechts 102 deeln. inschrijven. In 2007 kenden we een max met 1821 deelnemers. Ook werd er in 2002 van start gegaan met de inrichting van een VTT tocht - 'Jan De Lichte' genaamd die eveneens een groot succes kent.

In 2010 is de vereniging op zoek moeten gaan naar een nieuw lokaal wegens het stoppen met uitbaten van het café " DE KLOK" door onze lokaalhoudster Marie-Claire.
Wegens tekort aan geschikte horeca- mogelijkheid op eigen bodem zijn we welliswaar moeten uitwijken buiten het grondgebied van Velzeke, maar met behoud van clubnaam.
Onze nieuwe locatie hebben we gevonden in café"In 't Verval" bij Rudi en Marleen te Grotenberge. Deze lokaalsverandering ging ook gepaard met een max. ledenaantal van 46.

In 2010 had eveneens een bestuurswissel plaats. Na 17 jaar als voorzitter van de club gaf Freddy Persoons de fakkel door aan Dirk Ribbens die de behoedzame taak op zich nam.
Ook Albert Stoebel, een van de pioniers van de groep met 35 jaar lidmaatschap en functie als ondervoorzitter en volger met de wagen hield het voor bekeken. Zijn taak als ondervoorzitter werd overgenomen door Alain Uytterhaegen. Verder zijn de mensen binnen het bestuur, Marc Verthez als secretaris, Dirk De Koker als schatbewaarder en bestuursleden Erwin Meulenijzer , Antoine Baele, Jan Podevijn,Manfred lauwaert , Luc Van De Keere en onlangs een nieuwe aanwinst Luc Vermassen.

De groep werd steeds vergezeld van een  materiaalwagen echter heeft de club onverwacht afscheid moeten nemen van Jean Eeckhout ,jarenlang de trouwe volger van deze vriendenclub.

Om de drie jaar rijdt de groep in vernieuwde uitrusting met de huidige ondersteuning van sponsors - garage "FORD" Van Den BosscheCraftsman- fietsen Kurt - kapsalon Connytuinen Vervoenen- vakantiewoning De Poort(v.a.2017 nvdr)

Ieder jaar wordt een vast programma afgewerkt en moderne tijden ,moderne middelen...de tochten werden op voorhand meedegedeeld , konden geraadpleegd worden op deze site en gedowload worden als gps-file .(enkel voor leden)Ook een lussensysteem werd uitgedokterd zodanig dat de minder geoefende fietser zich lekker konden laten meedrijven op het tragere én kortere parcours.

De bestuursleden engageren zich steeds om andere activiteiten binnen de club te organiseren zijnde; jaarlijks een verlengde binnenlandse trip of een fietstocht in het buitenland, mannenweekend of gezinsuitstapjes .

Anno 2017 worden de truitjes terug gewisseld en zal de club weer stralen in hun nieuwe uitrusting...echter terug met een nieuw concept.....tot slot kunnen jullie hier onze facebookpagina vinden.

 

TOT BINNENKORT!!!!Login
Register